top of page

Yesica Paola Ardila Ríos

Enginyera Agrònoma, M. Sc. Entomologia

Enginyera Agrònoma (2010) i Magister en Ciències-Entomologia (2013) de la Universitat Nacional de Colòmbia. Actualment vinculada a la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat - UNESCOSOST Colòmbia, com a Coordinadora Tècnica del Projecte "Recuperació de la zona declarada Parc de Protecció per Risc Alts de l'Estada" a la localitat de Ciutat Bolívar a la ciutat de Bogotà (Colòmbia).

Experiència en formulació, avaluació i coordinació de projectes. Jove Investigador Colciencias (2011). Experiència en control biològic i maneig de microorganismes entomopatògens, monitoratge i avaluació de biodiversitat en agroecosistemes. Coordinació d'accions socioambientals per a la recuperació d'àrees degradades.

bottom of page