Economia Circular Espiral, nova publicació

Actualizado: 7 de may de 2020

El llibre "Economia Circular Espiral, Transició cap a un metabolisme econòmic tancat", coordinat per Luis Jimenez Herrero i Elena Pérez Lagüela apunta a afavorir la transició cap a paradigmes de progrés sostenible a partir de les herències d'un món establert en base a una Economia Linial (prendre, fabricar, consumir, eliminar). L'anàlisi del text sobre l'actualitat en assumptes de sostenibilitat, aclareix el debat entorn de “l'emergència climàtica ambiental”.


Barcelona, 5 de maig de 2020


“No tot es pot reciclar perquè existeixen límits termodinàmics i econòmics, atès que els processos es produeixen en un sistema de ´bucle en espiral´ que comporta una determinada dissipació dels materials a través del seu ús”, és una de les tesis que desenvolupa la publicació al llarg de la col·laboració de diversos autors científics distribuïts entre deu articles que fan part del llibre. El text, a més, es divideix en quatre seccions temàtiques: Anàlisi conceptual de l'Economia Circular; Aspectes estratègics i operatius de l'Economia Circular; les Perspectives de l'Economia Circular amb aplicacions a casos d'Espanya, la UE i altres països.


La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC participa en aquesta publicació amb l'article “Situació i Evolució Comparativa de l'Economia Circular a Espanya i Amèrica Llatina. Anàlisi d'actors i bones pràctiques a Mèxic i Colòmbia”, per Jordi Morató i els col·laboradors Brent Villanueva i NicolaTollin, professor de la Southern Denmark Univ.


Aquesta publicació se suma al grup de col·laboracions que realitza UNESCOSOST al voltant de l'Economia Circular, específicament en la publicació dissenyada per a l'anàlisi sobre l'estat d'aquesta economia a Espanya, treball editat per la Fundación COTEC per a la Innovació al llarg del 2019.


ECOBOOK S.L. C/ Cristo 3, 28015 Madrid (España)

Tel.: (+34) 91 559 5130, ecobook@ecobook.com

https://www.ecobook.com/

Fitxa del llibre: Més info

Per més informació: Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), Miguel Yuste, 16, 2º A, 28037- Madrid; +34 91510 6381

www.sostenibilidadyprogreso.org

9 vistas0 comentarios