Trasllat del Prototip LIFE REAGRITECH a l'IRTA Torre Marimón

Actualizado: 6 de sep de 2018

El 18 de gener del 2018, un dels prototips de depuradora biològica per al control de nitrats, desenvolupat a partir del projecte LIFE REAGRITECH, va ser traslladat a l'IRTA Torre Marimon, per poder seguir comprovant l'eficiència d'aquests sistemes amb efluents d'elevada concentració de nitrats.

El 18 de gener del 2018, l'aiguamoll de tractament prototip del projecte REAGRITECH, Regeneració i reutilització d'aigua d'escorrentia i drenatge de parcel·les agrícoles a partir de la combinació de sistemes naturals de tractament (LIFE + 11 ENV / ES / 579), situat a Bellvis, Lleida, va ser traslladat a les instal·lacions de Torre Marimon de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA per les sigles en català) a Caldes de Montbui, Barcelona.


L'innovador aiguamoll de tractament -compacte, modular i mòbil construït dins de contenidors marítims amb fons provinents del programa LIFE + de la Unió Europea- té com a objectiu reduir la quantitat de nitrats presents a l'aigua, per posteriorment ser utilitzada al reg de parcel·les agrícoles. En el cas de l'aiguamoll de Bellvis, que utilitza suro com a medi filtrant, presenta eliminacions entre el 80 i el 99% per a càrregues d'entrada de fins a 20 grams al dia.


La col·laboració entre la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i l'IRTA, on es comparteixen línies d'investigació conjuntes per fomentar el desenvolupament sostenible del sector agrari, permetrà donar continuïtat al projecte REAGRITECH i en concret al funcionament d'un dels aiguamolls de tractament del projecte i optimitzar els primers resultats obtinguts.


1 vista0 comentarios