Smart City Expo World Congress. Presentació Llibre Serie Resilient Cities

Actualizado: 8 de dic de 2018


El dimarts 13 de novembre es va presentar al East Agora del Smart City Expo World Congress el primer volum de la sèrie Resilient Cities: Urban Resiliencie for Risk and Adaptation Governance, Theory and Practice.Smart City Expo World Congress

Tuesday 13th November

13:30 - 14:00

East Agora,

Fira de Gran Via*
Aquest llibre reuneix una sèrie d'assajos teòrics i pràctics sobre gestió de riscos i adaptació en contextos urbans dins d'una perspectiva de resiliència i multidimensional. El llibre proposa un enfocament transversal pel que fa al paper de la planificació espaial en la promoció i el foment de la gestió del risc, així com els desafiaments de les institucions per a la gestió del risc, en particular en relació amb les noves formes de governança multinivell que poden incloure la participació de tots els actors interessats i de la ciutadania.


Les diferents contribucions es centren en enfocaments, polítiques i pràctiques amb capacitat de contrastar riscos en sistemes urbans que generen inclusió social, equitat i participació a través de formes de govern de baix a dalt i principis de coevolució. Els estudis de cas es centren en les lliçons apreses, així com en el potencial i els mitjans per a la seva replicació i millora, també a través del desenvolupament de capacitats i la transferència de coneixements. Entre molts altres temes, el llibre explora les dificultats trobades i les solucions creatives trobades, les experiències i capacitats locals i comunitàries, els processos organitzatius i els enfocaments institucionals i tècnics integradors dels problemes de risc a les ciutats.


Here the link to the online program

http://urbanresiliencehub.org/action/

Here the link to the pdf program

http://urbanresiliencehub.org/wp-content/themes/unresiliencehub/BRW-Programme.pdf

Here the link  to Resilient Cities book series

https://www.springer.com/series/14171

Here the link to the book Urban Resilience for Risk and Adaptation Governance

https://www.springer.com/gp/book/9783319769431

4 vistas0 comentarios