La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat ha estat acceptada com a membre del CTCN


El Centre i la Xarxa de Tecnologies per al Clima (CTCN) és el braç operatiu del Mecanisme de Tecnologia del UNFCCC, organitzat pel Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i l'Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial (UNIDO). El Centre promou la transferència accelerada de tecnologies ambientalment racionals per a un desenvolupament baix en carboni i resilient al clima a sol·licitud dels països en desenvolupament.CTCN proporciona solucions tecnològiques, desenvolupament de capacitats i assessorament sobre polítiques, marcs legals i regulatoris adaptats a les necessitats de cada país, aprofitant l'experiència d'una xarxa global d'empreses i institucions tecnològiques.

La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat és el punt focal de la Universitat Politècnica de Catalunya al CTCN.


Els membres de CTCN estan convidats a exercir un paper significatiu en l'intercanvi d'informació i la creació de capacitats; proporcionar assistència tècnica en resposta a les sol·licituds dels països, i participar en activitats de divulgació i treball en xarxa.


Es pot trobar una guia detallada sobre la participació a la xarxa al lloc web de CTCN.

6 vistas0 comentarios