Gestió de lliscaments en vessant a Cordillera Sur, Bogota

Actualizado: 31 de ago de 2018


RECNET i la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC van promoure i van orientar una aliança a Colòmbia amb el IDIGER de l'Ajuntament de Bogotà, el Jardí Botànic de Bogotà i l'Oficina Conjunta UNESCOSOST al Tecnològic d'Antioquia de Medellín, per implementar un procés de transformació del desenvolupament urbà en una àrea afectada per riscos ambientals a causa de esllavissades de terra.El projecte Cordillera Sur inclou diferents restauracions socioambientals en el territori, per recuperar l'àrea. El 2011, el lloc va ser escenari d'un fenomen de lliscament massiu que va involucrar el reassentament de centenars de famílies que vivien en aquesta àrea. En vista de la complexitat que representava el cas per al context urbà de la ciutat, es va desenvolupar l'Acord de Cooperació Interadministratiu No. 494 de 2014, que concep la implementació d'accions socioambientals per a la mitigació sostenible del risc.


L'objectiu general del projecte anava dirigit a unir esforços per al desenvolupament d'accions socioambientals per facilitar la recuperació, renaturalització i apropiació del territori afectat pel risc de lliscament als sectors de Cordillera Sur, de Tierra Linda, La Cumbre i Zajón de l'Estrella, a ciutat Bolivar, Bogotà.Cal destacar que per enfortir les capacitats locals i la capacitació per a l'ocupació, sota l'acord es va desenvolupar el "Diplomat en Agroecologia i gestió de riscos amb participació ciutadana", un programa de capacitació amb 160 hores d'aula teòrica i treball aplicat, amb el qual es van capacitar 40 persones de l'àrea en temes relacionats amb la sostenibilitat general del territori.


Els treballs físics en el lloc han consistit principalment en tècniques de bioenginyeria per a la gestió adequada d'aigües superficials i subterrànies, restauració ecològica d'ecosistemes a l'àrea, paisatgisme i renaturalització, enfocats principalment en promoure l'apropiació social del territori recuperat, a través de la conscienciació i motivació de les comunitats en l'àrea, per ajudar a mitigar la condició d'amenaça i reduir el risc i la vulnerabilitat als lliscaments massius.2 vistas0 comentarios