Foro Ecotecnologies Ancestrals per a l'Emergència Climàtica

Actualizado: 11 de feb de 2020

El Fòrum Interinstitucional "Ecotecnologies Ancestrals per a la Emergència Climàtica. Revitalització del Sistema Hidràulic Zenú" es realitzarà aquest proper 29 de gener a l'Area Cultural del Banc de la República a Monteria.


La Mojana 2020 © J.Morató

Lloc: Area Cultural del Banco de la Republica. Cl 29 #2-32, Montería

Hora: 9:00 - 13:00 h

Institucions aliades: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UNESCOSOST-UPC); Universidad de Córdoba-Maestría en Ciencias Sociales (UNICOR); Associació Internacional Reciclar Ciutat (RECNET); Comunidad de Guartinaja; Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa (ACGR); Fundación Santa Isabel (FSI); Fundación Caribe Vivo (FUCAVI); Universidad Pontificia Bolivariana (UPB); Asociación de Productores y Artesanos Agroecologicos de Purísima (APROPAPUR); Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG); Corpomexión; Centre de Cooperació al Desenvolupament - UPC (CCD);


Durant els últims anys, a la regió de la Mojana s'han desenvolupat projectes a partir de fons climàtics com el Green Climate Fund i el Adaptation Fund, on s'han reconegut les estructures hidràuliques zenúes com una eina per a l'adaptació. Malgrat tota la informació hidrològica, climàtica, social i econòmica recol·lectada a la regió, es considera important analitzar la viabilitat, les barreres i les oportunitats d'implementació, l'efectivitat com solucions per a l'adaptació, i la seva inclusió com a eines multifuncionals, per a la gestió de la contaminació difusa, la seguretat alimentària, el control d'inundacions i sequeres, entre d'altres. I finalment, analitzar escenaris d'aplicació en altres contextos, incloent la seva adaptació a zones urbanes, així com altres contextos regionals i climàtics.


El projecte arranca a partir del context d'emergència climàtica i de les creixents preocupacions sobre els nous models de variabilitat de temperatura que suggereixen que les regions tropicals patiran més que altres àrees per l'escalfament global.

Per a això, es pretén realitzar el co-disseny d'un prototip ecotecnològic per a la revitalització del sistema hidràulic Zenú, a través de la metodologia A-GSCE (Apropiació-Generació Social del Coneixement Ecotecnològic) dirigió a una comunitat de la Mojana (Departament de CÓRDOBA- Colòmbia), com a solució basada en la naturalesa per l'adaptació a l'emergència climàtica, i especialment als problemes de control d'inundacions i sequeres.


S'explorarà com els canals zenúes es poden utilitzar tant per al control de les inundacions com per a la gestió de la contaminació difusa. A més, s'analitzarà la interacció i combinació dels canals amb altres ecotecnologies, com els aiguamolls de tractament i / o les franges de vegetació (buffer-strips) entre d'altres.


Camellones zenúes - La Mojana 2020 © J.Morató

La proposta "Ecotecnologies Ancestrals per a la Emergència Climàtica. Revitalització del Sistema Hidràulic Zenú" es construeix amb l'objectiu general de rescatar el Patrimoni Cultural Hidràulic Zenú i adaptar-lo al context actual, a partir d'un procés participatiu d'apropiació i codisseny de solucions basades en la naturalesa (NBS) per a la gestió sostenible del risc climàtic a la regió de la Mojana, i enfortint les xarxes d'actors socials.

S'espera d'aquesta manera contribuir a l'augment de la resiliència socioecològica de la regió de la Mojana i enfortir el coneixement tradicional de les comunitats rurals associades als cicles de l'aigua, però a el mateix temps, valorar i analitzar la viabilitat de les hidrotecnologíes zenúes com a tecnologies apropiades per a un context global d'emergència climàtica.


Per poder articular el rescat i l'apropiació es desenvoluparan una sèrie de tallers de codisseny a la zona d'intervenció de la Mojana, amb la participació de la comunitat de Guartinaja. Els tallers finalitzaran amb la realització d'un pilot d'ecotecnologia basat en els construccions ancestrals zenúes, utilitzant vegetació de la regió.


Eliecer Benítez propietari del terreny i Equip UNESCOSOST (Angela M. Moreno Barros i Luis Díaz)

Els primers resultats dels tallers i de la realització del pilot d'ecotecnologia es presentaran en un Fòrum Interinstitucional, a la ciutat de Monteria, amb presència de la majoria deels actors de la regió, complint així la nostra missió de l'enfortiment de capacitats i diàleg de coneixements.


Programa de l'Fòrum: Descarregar

1 vista0 comentarios