top of page

Nicola Tollin

Professor wsr en Resilència Urbana SDU Enginyeria Civil i Arquitectònica, Departament de Tecnologia i Innovació

L'enfocament de la investigació primària de Nicola és el desenvolupament sostenible orientat cap als processos de disseny i planificació de la transició sostenible per a les ciutats i les seves regions.

La seva recerca s'ha centrat en l'avaluació integrada de la sostenibilitat, els escenaris futurs (visió, previsió i retrospecció), el sistema de pensament, els processos de presa de decisions, la planificació estratègica i d'anàlisi de les parts interessades.

Ha participat com a avaluador en diversos programes de recerca i de formació finançats per la UE, utilitzant la seva experiència en el canvi climàtic, la gestió de residus, eficiència dels recursos, l'energia i els cicles de materials.

Recentment, les activitats de recerca de Nicola s'han concentrat en la producció i el consum sostenible mitjançant l'anàlisi de la percepció individual i social dels residus i dels recursos.

bottom of page