top of page

Leonardo Martín Pérez

Col·laborador Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.
Biotechnology, Sustainable Engineering, Environmental Microbiology.

Company de recerca. Consell Nacional d'Investigacions Científiques i Tecnològiques (CONICET). Argentina. Investigador associat. Laboratori de Microbiologia Sanitària i Mediambiental (MSM-Lab) i Aquasost - Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Espanya. Professor auxiliar. Departament de Química Analítica. Universitat Nacional de Rosario (UNR), Argentina. Professor associat. Pontificia Universitat Catòlica (UCA-Campus Rosario), Argentina.
El

Llic. en biotecnologia. Doctorat en Ciències Biològiques. Activitats de recerca:

- Avaluació de sistemes humits construïts per eliminar contaminants procedents d'aigües residuals urbanes i industrials.

- Bioremediació d'aigües residuals industrials mitjançant l'ús de plantes d'espècies autòctones obtingudes a partir d'aiguamolls naturals.

- Desenvolupament de materials plàstics sostenibles a partir de polímers naturals biodegradables ("bio-plàstics").

- Caracterització experimental i teòrica de biopolímers i polímers d'interès tecnològic.

- Formulació de pel·lícules comestibles antimicrobianes amb propietats fisicoquímiques òptimes per a aplicacions de la indústria alimentària.

- Elaboració de galetes fortificades amb proteïnes de calci i soja com a estratègia per controlar l'estat nutricional i la ingesta dietètica dels nens.

- Experiència professional en la planificació i coordinació de projectes que treballen en xarxes internacionals.

bottom of page