top of page

Lena Yanina Estrada Añokazi

Col·laborador

Indígena Uitoto Minɨka, poble que habita en el seu territori ancestral: Nofuɨco -La Chorrera-, a l'Amazones colombià. Politòloga de la Universitat Nacional de Colòmbia -UN. Candidata al Doctorat en Sostenibilitat a l'Institut de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-.

 

Els seus estudis i accions estan enfocats cap a la reflexió, gestió, assessoria en models de desenvolupament, alternatives sostenibles i anàlisi polític a escenaris amb poblacions indígenes i vulnerables.

 

Ha contribuït en processos dels pobles indígenes, a la reivindicació de drets de diversos sectors socials; Aportant en la creació i implementació de polítiques públiques per a la protecció del territori, la biodiversitat, els coneixements tradicionals, els drets humans, la dignificació de la dona, la participació de la joventut, la protecció de la infantesa, la promoció de l'art i la cultura, i la concertació amb diversos actors per a la construcció de pau.

bottom of page