top of page

Josep Pont

Professor a la Universitat Federal del Pará, NAEA

Llicenciat en Sociologia - Universitat Bielefeld - Alemanya (1986), Màster en Sociologia Política - Universitat Bielefeld (1987), Doctor en Sociologia Política a la Universitat de Barcelona (1997).

Professor associat i investigador al Centre d'Alts Estudis Amazònics (UFPA). Experiència com a professor visitant en diverses universitats llatinoamericanes i brasileres.

L'experiència i l'acompliment en l'àrea de Polítiques Públiques i de Govern amb el treball dut a terme al Banc Interamericà de Desenvolupament (BID - Washington), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Institut de Desenvolupament Econòmic, Social i Ambiental de Pará (IDESP) i l'Institut d'Investigació Aplicada (IPEA) (Brasília).

També opera a les àrees de Metodologia de la Investigació, Polítiques Públiques, Planificació i Gestió Pública, amb èmfasi en els següents temes: Polítiques Públiques, Política Social, esfera pública i l'Estat, l'acció col·lectiva. Actualment és coordinador del Programa de Postgrau en Gestió Pública i Desenvolupament. (Universitat Federal de Pará-NAEA).

bottom of page