top of page

Harlem Acevedo Agudelo

Doctor en Sostenibilitat

És membre de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat i Doctor en Sostenibilitat de la UPC. Té una llicenciatura en Ciències en Enginyeria Civil, especialització en Gestió de la Construcció i un Màster en Administració.

PAPERS Acevedo, Harlem., Vasquez, Alejandro & Ramirez, Diego A. (2012). Sostenibilitat: actualitat i necessitat en el sector de la construcció a Colòmbia. (Translation: Sustainability: Actuality and necessity in the construction sector in Colòmbia). Revista Gestió i Ambient, 15 (1), 105-118. ISSN 0124-177X. Botero, Luis F., & Acevedo, Harlem. (2011). Simulació d'operacions i línia de balanç: eines integrades per a la presa de decisions (translation: Simulation operations and line of balanç: integrated tools for decision making). Revista Enginyeria i Ciència, 7 (13), 27-42. ISSN 1794-9165. Botero, Luis F., & Acevedo, Harlem. (2009). Simulació digital en un projecte de construcció a Colòmbia (translation: Digital simulation in a en construcció project in Colòmbia). Revista Universitat EAFIT, 45 (155), 45-49. ISSN: 0120-341X.

PROCEEDINGS Acevedo, Harlem & Vasquez, Alejandro (2011). Millora de la terra com a material mampuesto (translation: Improvement of the soil properties es sustainable masonry material). Al Congrés Colombià d'Enginyeries Verds, Universitat de Sant Bonaventura. pp. 31-36. Medellín, Colòmbia. ISBN: 978-958-8474 -20-5. Botero, Luis F., Villegas, Andrés & Acevedo, Harlem. (2011). Proposta per implementar la realitat virtual immersiva aplicada a projectes de construcció a Colòmbia (translation: Proposal to implement the Immersive virtual reality applied to en construcció projects in Colòmbia). En el IV Trobada Llatinoamericana de Gestió i Economia de la Construcció (ELAGEC IV). T14-01. Santiago, Xile. ISBN: 978-956-14-1216-3.

EXPERIÈNCIA DE LA RECERCA Realitat virtual en construcció Gener de 2011 a octubre de 2012 La proposta té com a objectiu generar la infraestructura i capacitats necessàries per proporcionar serveis al sector de la construcció mitjançant entorns de realitat virtual que faciliten el disseny, planificació i control de la construcció d'edificis i infraestructures des del modelatge BIM BuildingInformationModeling).

CONSTRUGUARANTES Gener 2011-desembre 2011 Recerca destinada a resoldre els problemes de les garanties de construcció posteriors a la construcció, des de la identificació de les seves principals reclamacions, causes, solucions, serveis i propostes d'atenció legislativa a l'interior de les empreses constructores i venedors sota un criteri equitativa, prenent la posició de l'adquirent de la propietat, des d'una perspectiva jurídica, tècnica i tecnologia.

 

S'està desenvolupant una aplicació tecnològica per ajudar els processos relacionats amb aquesta problemàtica. L'ús del CDW i la seva contribució a la sostenibilitat de les regions Febrer 2011-Desembre 2011 La proposta té com a objectiu presentar la caracterització dels residus de construcció i demolició (CDW) i la seva utilització com a reciclat o reutilització per al desenvolupament sostenible de diferents productes, amb l'objectiu de fomentar l'ús d'aquests residus en el sector de la construcció, a través de la generació de propostes que puguin ser socio-econòmicament viables. Aplicació de la tecnologia Modelització virtual de projectes de construcció BIM (Modelització de la informació de l'edifici) Gener de 2010 a desembre de 2010 El projecte implementat tecnologies BIM en diversos projectes de construcció a Colòmbia, per tal de presentar els avantatges de la productivitat. Els models inclouen el modelatge 3D i 4D utilitzant Revit Architecture i Navisworks Manage de l'empresa Autodesk. Millora de les propietats del sòl com a material de maçoneria sostenible Febrer 2010-Desembre de 2010 Es van estudiar diferents materials, com ara fibres naturals i cendres, i sòls per crear noves opcions en materials de maçoneria sostenibles, basats en els principis per al desenvolupament de materials ecològics.

 

Anàlisi del rendiment i el consum de mà d'obra en activitats de construcció Gener de 2010 a desembre de 2010 En aquest estudi, es va realitzar l'anàlisi estadística del consum de treball en els processos de construcció i, posteriorment, es van generar diferents escenaris de millora abans de la seva implementació utilitzant la simulació digital. Construcció sostenible i la seva situació actual a Colòmbia Gener de 2009 a desembre de 2009 La investigació exposa el sector de la construcció colombiana enquadrat en relació amb el seu impacte ambiental.

 

Es documenta, cronològicament, les pràctiques i estratègies que s'han utilitzat per reduir l'impacte negatiu en el medi ambient al llarg del temps fins a l'actualitat. Finalment, es presenta un resultat d'enquesta aplicat a una mostra representativa d'empreses constructives de la Vall d'Aburrá, Antioquia, on es van informar diversos aspectes, pel que fa al concepte de construcció sostenible i les accions mediambientals que realitza l'empresa.

bottom of page