top of page

Enrique Navarro Frómeta

Professor. UNESCOSOST / Mèxic / Universitat Tecnològica de Izúcar de Matamoros

És llicenciat en química, amb especialitat en química del petroli i síntesi petroquímica, i doctor en ciències químiques.

Actualment professor investigador de temps complet a la Universitat Tecnològica de Izúcar de Matamoros (UTIM). Ha publicat més de 64 articles i dirigit 2 tesis doctorals, 13 de mestratge i 27 de llicenciatura.

bottom of page