top of page

Recerca

Planificació Estratègica Urbana i Resiliència

La Càtedra UNESCO dóna suport a les ciutats i regions i als seus grups d'interès per establir futures línies de desenvolupament urbà i regional mitjançant l'anàlisi d'oportunitats i la preparació de visions de desenvolupament territorial. Per desenvolupar estratègies tan participatives, la Càtedra UNESCO desenvolupa en un esforç conjunt amb la xarxa RECNET un marc basat en la coproducció i el co-disseny.

La planificació estratègica i adaptativa local i regional basada en la millora de la resiliència comunitària es desenvolupa en projectes aplicats.

Els esforços estan dirigits a promoure la transició sistèmica a les ciutats basada en la coevolució i la innovació social, a través de processos participatius justos i inclusius. En aquest sentit, adoptem un enfocament de desenvolupament comunitari participatiu, afavorint la innovació dels sistemes socioecològics per reduir la vulnerabilitat de les comunitats locals i millorar el benestar de les persones.

bottom of page