top of page

Recerca

Serveis Ecosistèmics i Gestió Sostenible dels Recursos

La majoria dels esforços es dirigiran durant els pròxims anys a millorar la generació i transferència de coneixements relacionats amb l'adaptació i mitigació del canvi climàtic i els serveis ecosistémicos i la seva relació amb el patrimoni immaterial, en un holístic d'enfocament centrat en quatre àrees principals de treball: aigua, energia, terra i biodiversitat.

 

Els serveis ecosistémics són tots els beneficis que els ecosistemes brinden als humans. Les polítiques nacionals i de la UE per a l'ús de la terra, el desenvolupament rural i la protecció de la naturalesa són els impulsors actuals més influents del canvi de paisatge, i a la vegada determinen les pràctiques de gestió del medi ambient i afecten l'estat dels diferents ecosistemes i serveis que proporcionen.

 

La Càtedra UNESCO ha realitzat una anàlisi de les polítiques nacionals i el marc regulatori en diferents països, per avaluar les condicions establertes per a la gestió i els impactes en els ecosistemes i els serveis ecosistèmics relacionats. L'avaluació revela que els objectius de les polítiques en general són favorables per al manteniment de la biodiversitat, però, depenent de les mesures aplicades, els impactes poden ser tant positius com negatius.

L'anàlisi serveix com una base conceptual per al desenvolupament de l'enfocament de gestió integrada dels ecosistemes, així com per formular recomanacions a les autoritats nacionals per a la millora de les polítiques de desenvolupament rural i l'enfortiment dels sistemes legals per a la gestió dels ecosistemes. 

bottom of page