top of page

Beatriz Escribano Rodríguez de Robles

Membre equip directiu Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

Enginyera Tècnica Tèxtil i Llicenciada en Humanitats, doctor en Sostenibilitat per la UPC. Actualment coordinadora del diploma de la gent gran i membre de l'equip directiu de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat.

Experta en temes d'aigua i sostenibilitat: tecnologies sostenibles a la gestió de l'aigua, estudis de casos d'aigua com a font de conflictes i l'escassetat de l'aigua dolça al món.

bottom of page